Lisede Sınıf Geçme Koşulları

Lisede Sınıf Geçme Koşulları

Lisede sınıf geçme şartları Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği esasları çerçevesinde belirlenmektedir. Kamuoyunda yanlış bir şekilde oluşan sınıf tekrarının kaldırılması uygulaması aslında devam etmektedir. Ancak yönetmelikteki esaslar gereği bu uygulamanın geçerli olması birden fazla başarısızlığın bir arada olması sonucu oluşmaktadır. Liselerde sınıf geçme 3 bölüm halinde incelenmektedir.

Lisede Doğrudan Sınıf Geçme

Liselerde doğrudan sınıf geçme kuralı ilk olarak sınıf geçme notunda kendini göstermektedir. Lisede sınıf geçme notu her iki yarıyılda alınan notların ortalaması veya son yarıyılda alınan nota göre farklı belirlenmektedir. Her dönem sonunda her ders için ayrı ayrı olmak üzere alınan notların ortalaması 50 ve üzerinde ise ilgili alınan dersten başarılı olmuş sayılmaktadır. Ancak ortalama başarısız olsa bile son yarıyıl alınan dönem sonu notu 70 ve üzerinde ise öğrenci o derste yine başarılı olmuş sayılır. Başarısız olduğu dersler zorunlu derslerden değil ise yıl sonu başarı ortalaması 50 ve üzerinde çıkarsa yine de sınıfı geçmiş sayılır.

Lisede Sınıf Geçme Koşulları

10 günü özürsüz olmak üzere toplamda 30 günden fazla sayıda devamsızlık yapılmaması bir diğer şarttır. Özür belgesi ya da veli beyanı imzalı olarak okula sunulmalıdır.

Tüm derslerde başarılı sayılan öğrenciler aynı zamanda devamsızlık şartını da yerine getirirse doğrudan sınıfı geçmiş sayılır. Yıl sonu ortalamasına göre ‘Türk Dili ve Edebiyatı’ dersi hariç başarısız dersi olan öğrenciler sorumlu geçmiş sayılmaktadır.

Sorumlu Geçme

Yukarıda en son belirtilen durumun oluşması halinde sorumlu geçme ile karşı karşıya kalınır. Yani derslerin en fazla 3 tanesinde başarısız olarak yıl sonu ortalamasını barajın üstünde tamamlayan öğrencilerin bir üst sınıfa geçmesi sorumlu olarak olmaktadır. Başarısız oldukları derslerden yeniden sınava girerek en az 50 ve üzerinde not almaları gerekir. Sorumluluk sınavlarında tek dersten başarısız olanlar için takip eden hafta içinde tek ders için yeniden sınav yapılmaktadır.

Sınıf Tekrarı Neden Yapılır?

Alt sınıflar dahil toplam 6 dersten başarısız sayılanlar Lisede sınıf geçme şartları taşımadığından sınıf tekrarı yapmak zorundadır. Sınıf tekrarı hazırlık sınıfı hariç bir kere olabilir. İkinci defa sınıf tekrarı durumuna düşülmesi halinde Açık Öğretim Liselerine yönlendirilerek öğrencinin okulla ilişiği kesilir. Devamsızlık kuralını ihlal eden öğrenciler de doğrudan başarısız sayılmaktadır.

15

Yanıt Yok

Cevap Yazın